click me

Saqqaa / Site indeks

Site indeks

A   B   E   F   G   H   I   K   L   M   N   O   P   Q   S   T   U   V


A

Aalajangersakkat nalinginnaasut
Aalajangersakkat nalinginnaasut
Afledte økonomiske effekter
Afledte økonomiske effekter
Afledte økonomiske effekter
Akuerineqarpoq - Ileqqoreqqusat aamma malittarisassat
Akuerineqarpoq - Immikkoortortat pillugit pilersaarut
Akuerineqarpoq - Pilersaarusioriaaseq 2017
Akuerineqarpoq Pilersaarusioriaaseq 2020
Anden planlægning og udviklingstendenser
Anden planlægning og udviklingstendenser
Anden planlægning og udviklingstendenser
Angallanneq
Angallannermi periarfissat
Angallatinik inissiiviit
Anguniakkat
Aningaasaqarnerneq pillugu pilersaarusiorneq
Anlægsbudget
Anlægsbudget
Anlægsbudget
Asi
Avanersuup eqqaanut ileqqoreqqusassatut siunnersuut

Quppernerup qulaanut


B

Bæredygtighedsvurdering
Bæredygtighedsvurdering
Bæredygtighedsvurdering

Quppernerup qulaanut


E

Evaluering
Evaluering
Evaluering

Quppernerup qulaanut


F

Forudsætninger og statusbeskrivelse
Forudsætninger og statusbeskrivelse
Forudsætninger og statusbeskrivelse
Færdsel i by og bygd
Færdselskorridorer i det åbne land

Quppernerup qulaanut


G

genvej

Quppernerup qulaanut


H

Handlingsplan
Handlingsplan
Handlingsplan

Quppernerup qulaanut


I

Ileqqoreqqusat malittarisassallu
Ilinniartitaaneq
Ilinniartitaaneq peqqinnerlu
Ilinniartitaaq
Illoqarfiit aamma ineqarnerup ineriartornera
Illoqarfiit ilusaat aamma innuttaasut nikerarnerat
Illoqarfiit nunaqarfiillu pilersaarutaat
Ilulissat eqqaannut ileqqoreqqusassatut siunnersuut
Immikkoortortanut pilersaarutit
Immikkoortortat pillugit pilersaarutaanni angallannermut
Immikkorotortat pillugit pilersaarut nanaminertat sanaartorfunngitsus
Immikkut ittumik akuersissutit
Inissiat inoqarfiillu
Innuttaasut ineriartornerat
Inoqarfiit aamma inigisat pitsaasut
Inuussutissarsiutinik ineriartortitsineq
Inuussutissarsiutit aamma angallannermi periarfissat
Inuussutissarsiutit, ilinniartitaaneq isertitallu
Inuutissarsiutinik inerisaaneq
IT, tamat oqartussaaqataanerat oqaloqataanerlu

Quppernerup qulaanut


K

K: Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Kikkut nunaminertanik agguaassisarpat?
Killiffiup allaaserinera
Kommuneplanip ilassutaanut lokalplaninullu nassuiaat
Kommunimut pilersaarummut tapiliussat sumut killiffiisa takussutissartai
Konsekvensvurdering og risikoanalyse
Konsekvensvurdering og risikoanalyse
Konsekvensvurdering og risikoanalyse
Kullorsuup eqqaanut ileqqoreqqusassatut siunnersuut
Kulturi aamma kinaassuseq
Kulturi kinaassuserlu
Kulturikkut kingornussat piujuartitsinerlu

Quppernerup qulaanut


L

L: Sammisassaqartitsivissatut pingaaruteqartut

Quppernerup qulaanut


M

M: Nersutaateqarfiit naatitsiveqarfiillu
Maalaaruteqarnernut najoqqutassiat
Mål
Mål
Mål
Motoorinik ingerlatillit nunaannarmi

Quppernerup qulaanut


N

N: Teknikkimut atortulersuutit
Najugaqariaaseq aamma inissiat pitsaasut
Nakkutilliineq atuutsitsinerlu
Namminersorlutik Oqartussat asimi soqutigisaat
Nuna tamakkerlugu pilersaarusiorneq
Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermi soqu-tisarisat
Nunaannartaq
Nunaminertamik atuinissamut qinnuteqarneq
Nunaminertanik agguaassinermi suut pi-umasaqaataapput
Nunaminertanik agguaassisarneq
Nunaminertap immikkuualuttui
Nunaminertap immikkuualuttui
Nunaminertap tunniussaasup atorunnarnera
Nunaminertat
Nunaminertat
Nuussuup eqqaanut ileqqoreqqusassatut siunnersuut

Quppernerup qulaanut


O

O: Immikkoortut sanaartorfigeqqusaanngitsut
Oqartussaaffiit allat akuersissutaat

Quppernerup qulaanut


P

Peqqissuseq aamma pinaveersaartitsineq
Peqqissuuneq pinaveersaartitsinerlu
Periusissatut pilersaarut
Pilersaarusiaq maannamut atuuttoq
Pilersaarusioriaaseq 2017-imoortoq
Pilersaarusiorneq naammassisaq
Pilersaarutinut allanut killiffittut takussutissiaq
Pilersaarutip nassuiaatitaa
Pladser i by og bygd

Quppernerup qulaanut


Q

Qarasaasiaqarneq, kikkut tamat oqartussaaqataanerat oqaloqatigiinnerlu
Qimmerisat

Quppernerup qulaanut


S

Sammivilersuutit pingaarnerit
Sanaartukkat teknikkimut tunngasut aamma imminut nammassinnaassuseq
Saqqaa
Sektorplan for veje, stier og pladser
Sigguup eqqaanut ileqqoreqqusassatut siunnersuut
Sila, avatangiisit aamma pinngortitaq
Silap pissusaa, avataniiseq pinngortitarlu
Siuaasaniit kingornussarsiat
Siuaasaniit kingornussarsiat paaqqutarineqarnerilu
Siulequt
Siunissaq imannak isigaarput
Status og udviklingstendenser
Status og udviklingstendenser
Status og udviklingstendenser
Succeskriterier og politiske målsætninger
Succeskriterier og politiske målsætninger
Succeskriterier og politiske målsætninger
Suleriaaseq

Quppernerup qulaanut


T

Takorluugaq
Takorluugaq
Takorluukkamiit iliuuseqarnermut
Takorluukkat aamma pingaarnertut iluseq
Takussutissiatut allaaserisat ersersitsinerat
Tekniske forudsætninger
Tekniske forudsætninger
Tekniske forudsætninger
Toqqissisimaneq aamma inuuneq pitsaasoq
Toqqissisimaneq inuunerinnerlu
Tusarniaaneq - Ileqqoreqqusat aamma malittarisassat
Tusarniaaneq - Immikkoortortat pillugit pilersaarut
Tusarniaaneq - Pilersaarusioriaaseq 2017
Tusarniaanermut akissut

Quppernerup qulaanut


U

Upernaviup eqqaanut ileqqoreqqusassatut siunnersuut
Usinut puut
Uummannap eqqaanut ileqqoreqqusassatut siunnersuut

Quppernerup qulaanut


V

Vision
Vision
Vision
Vision og målsætninger
Vision og målsætninger
Vision og målsætninger

Quppernerup qulaanut

Kingullermik iluarsineqarpoq 1-2-2018

Attaveqarfissaq

Avannaata Kommunia
Noah Mølgaardip Aqq. 9
Postboks 1023
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 70 18 00
plania@avannaata.gl

GER-nr: 37488909