click me

Forside / Site indeks

Site indeks

&   A   B   C   D   E   F   G   H   I   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Ø


&

Til toppen af siden


A

Afledte økonomiske effekter
Afledte økonomiske effekter
Afledte økonomiske effekter
Anden planlægning og udviklingstendenser
Anden planlægning og udviklingstendenser
Anden planlægning og udviklingstendenser
Andre myndigheders tilladelse
Anlægsbudget
Anlægsbudget
Anlægsbudget
Ansøgning om arealtildeling
Arealtildelinger

Til toppen af siden


B

Bådoplag
Befolkningsudvikling
Bolig og bosætning
Bortfald af arealtildeling
Bosætning og gode boliger
Bosætning og gode boliger
By- og boligudvikling
By- og bygdeplaner
Bymønster og befolkningsudvikling
Bæredygtighedsvurdering
Bæredygtighedsvurdering
Bæredygtighedsvurdering

Til toppen af siden


C

Containere

Til toppen af siden


D

Delområder
Delområder
Demografiske perspektiver
Det åbne land
Det åbne land
Detailområder
Detailområder
Dispensation

Til toppen af siden


E

Erhverv og infrastruktur
Erhverv, uddannelse og indkomst
Erhvervsudvikling
Erhvervsudvikling
Evaluering
Evaluering
Evaluering

Til toppen af siden


F

Forord
Forside
Forslag til vedtægt for Avanersuaq området
Forslag til vedtægt for Ilulissat området
Forslag til vedtægt for Kullorsuaq området
Forslag til vedtægt for Nuussuaq området
Forslag til vedtægt for Sigguk området
Forslag til vedtægt for Upernavik området
Forslag til vedtægt for Uummannaq området
Forudsætninger og statusbeskrivelse
Forudsætninger og statusbeskrivelse
Forudsætninger og statusbeskrivelse
Fra vision til handling
Færdsel i by og bygd
Færdselskorridorer i det åbne land

Til toppen af siden


G

Generelle bestemmelser
Generelle bestemmelser
Gennemført planlægning
genvej
Godkendt - Planstrategi 2017
Godkendt - Sektorplaner
Godkendt - Vedtægter og regulativer

Til toppen af siden


H

Handlingsplan
Handlingsplan
Handlingsplan
Hidtidig planlægning
Hundehold
Hvad kræver arealtildeling?
Hvem tildeler arealtildeling?
Høring - Planstrategi 2017
Høring - Sektorplaner
Høring - Vedtægter og regulativer
Høring af Planstrategi 2020

Til toppen af siden


I

Indgiv høringssvar
Infrastruktur
Infrastruktur
IT, demokrati og dialog
IT, demokrati og dialog

Til toppen af siden


K

K: Hytter, fritidshuse mv.
Klageregler
Klima, miljø og natur
Klima, miljø og natur
Konsekvensvurdering og risikoanalyse
Konsekvensvurdering og risikoanalyse
Konsekvensvurdering og risikoanalyse
Kultur og identitet
Kultur og identitet
Kulturarv
Kulturarv og bevaring
Kulturarv og bevaring

Til toppen af siden


L

L: Særlige rekreative områder
Landsplanlægning
Landsplanmæssige interesser

Til toppen af siden


M

M: Dyrehold og jordbrug
Mål
Mål
Mål
Målsætninger
Motoriserede befordringsmidler

Til toppen af siden


N

N: Tekniske anlæg og infrastruktur

Til toppen af siden


O

O: Friholdte områder
Overordnet hovedstruktur
Oversigt over kommuneplantillæg og lokalplaner

Til toppen af siden


P

Pladser i by og bygd
Planredegørelse
Planstrategi
Planstrategi 2017
Procedure

Til toppen af siden


R

Til toppen af siden


S

Sådan ser vi fremtiden
Sektorplan for frirum
Sektorplan for trafik
Sektorplan for veje, stier og pladser
Sektorplaner
Selvstyrets interesser i det åbne land
Status og udviklingstendenser
Status og udviklingstendenser
Status og udviklingstendenser
Statusbeskrivelse
Statusoversigt for kommuneplantillæg
Statusoversigt over øvrig planlægning
Succeskriterier og politiske målsætninger
Succeskriterier og politiske målsætninger
Succeskriterier og politiske målsætninger
Sundhed og forebyggelse
Sundhed og forebyggelse

Til toppen af siden


T

Tekniske anlæg og bæredygtighed
Tekniske forudsætninger
Tekniske forudsætninger
Tekniske forudsætninger
Tilsyn og håndhævelse
Tryghed og det gode liv
Tryghed og det gode liv

Til toppen af siden


U

Uddannelse
Uddannelse
Uddannelse og sundhed

Til toppen af siden


V

Vedtægter og regulativer
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision
Vision og hovedstruktur
Vision og målsætninger
Vision og målsætninger
Vision og målsætninger

Til toppen af siden


Ø

Økonomisk planlægning

Til toppen af siden

Sidst redigeret 1-2-2018

Kontakt

Avannaata Kommunia
Noah Mølgaardip Aqq. 9
Postboks 1023
3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 70 18 00
plania@avannaata.gl

GER-nr: 37488909